როგორ დავაინსტალირო LAMP სერვერზე

თუ გსურთ დააყენოთ ვებ სერვერი და მოიძიოთ რამდენიმე რჩევა, ეს სტატია თქვენთვისაა. აქ მოცემულია ინსტრუქციები ვებ სერვერის დაყენებისთვის ( LAMP = Linux + Apache + MySql + PHP) OS Ubuntu 20.04-ზე,

დასაწყებად გახსენით Terminal შედით სუპერ მომხმარებლის რეჟიმში (root ან sudo მომხმარებელი). გაუშვით შემდეგი ბრძანება:

sudo su

და საჭიროების შემთხვევაში შეიყვანეთ თქვენი ანგარიშის პაროლი.

გადადგით შემდეგი ნაბიჯები ვებ სერვერის ინსტალაციისთვის:

1.განაახლეთ ხელმისაწვდომი პაკეტის ინფორმაცია. გაუშვით ეს ბრძანება

sudo apt update

2. დააინსტალირეთ Apache 2 ვებ სერვერი

sudo apt install apache2

3. დააინსტალირეთ MySQL მონაცემთა ბაზის სერვერი.

sudo apt install mysql-server

MySQL მონაცემთა ბაზის სერვერის დაინსტალირების შემდეგ, გაუშვით შემდეგი ბრძანება

mysql -uroot

ასევე, შეიყვანეთ ეს ბრძანებები, სათითაოდ, ახალი მომხმარებლის შესაქმნელად: 

CREATE USER 'phpmyadmin'@'localhost' IDENTIFIED BY '<ბაზის პაროლი>';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'phpmyadmin'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;
exit

4. დააინსტალირეთ php7.4 და ყველა საჭირო PHP ბიბლიოთეკა Apache 2-თან და თანამედროვე პლატფორმებთან მუშაობისთვის, როგორიცაა wordpress

sudo apt-get install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt-get update

sudo apt install php7.4 libapache2-mod-php7.4 php7.4-curl php7.4-intl php7.4-zip php7.4-soap php7.4-xml php7.4-gd php7.4-mbstring php7.4-bcmath php7.4-common php7.4-xml php7.4-mysqli

5. ჩართეთ apache-ის მოდიფიკაციები php7-თან მუშაობისთვის, გადაწეროთ და გადატვირთოთ ვებ სერვერი.

sudo a2enmod php7.4
sudo a2enmod rewrite
sudo service apache2 restart

მიჰყევით ბმულს და შეამოწმეთ მუშაობს თუ არა თქვენი ლოკალური ვებ სერვერი: http://127.0.0.1/ (ალტერნატიული http://localhost/). თუ ყველაფერი სწორია, გაიხსნება შემდეგი გვერდი:


6. შეცვალეთ მომხმარებელი, რომლის საფუძველზეც იმუშავებს ვებსერვერი.

sudo gedit /etc/apache2/envvars 

იპოვე ეს სტრიქონები იქ:

export APACHE_RUN_USER=www-data
export APACHE_RUN_GROUP=www-data

და შეცვალეთ ისინი:

export APACHE_RUN_USER=your_user
export APACHE_RUN_GROUP=your_group

სადაც your_user — თქვენი Ubuntu მომხმარებლის სახელი (ის, რომლითაც გსურთ ფაილების რედაქტირება), და your_group — ჯგუფი, რომელსაც ეკუთვნის ეს მომხმარებელი. როგორც წესი, მომხმარებლის და ჯგუფის სახელები იგივეა.

შეინახეთ ფაილი და გადატვირთეთ ვებ სერვერი

sudo service apache2 restart

7. შეცვალეთ ვებ კატალოგის მფლობელი.

ვებ კატალოგი არის საქაღალდე, სადაც მდებარეობს თქვენი ვებ აპლიკაცია, როგორიცაა Magento 2. მიზანია თქვენს მომხმარებელს მისცეს სრული კონტროლი ამ საქაღალდეზე. გაუშვით შემდეგი ბრძანება:

chown -R your_user : your_group /var/www/html

8. გაზარდეთ მეხსიერების ლიმიტი (RAM), რომელიც ნებადართულია PHP-სთვის.

ნაგულისხმევად, ეს მნიშვნელობა არის 128 მბ, რაც არასაკმარისია მაგ. Magento 2-თან მუშაობისთვის.

გახსენით /etc/php/7.3/apache2/php.ini ფაილი რედაქტირებისთვის:

sudo gedit /etc/php/7.4/apache2/php.ini


9. შეცვალეთ ვირტუალური ჰოსტის პარამეტრები.

ამ ფაილის რედაქტირება

/etc/apache2/sites-available/000-default.conf

და დაამატეთ შემდეგი კოდი VirtualHost კვანძის შუაში:

<Directory /var/www/html>
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride all
    Require all granted
 </Directory>

შეინახეთ ცვლილებები და გადატვირთეთ ვებ სერვერი

sudo service apache2 restart

 

 

 

 

 

 

დაგეხმარა ინფორმაცია?

Related Articles

CWP პანელის ინსტალაცია

როდესაც  საიტის რეიტინგი მაღალია მას ვერ აკმაყოფილებს საზიარო ჰოსტინგი. ამის გათვალისწინებით...

CyberPanel-ის ინსტალაცია

ეს ინსტრუქცია გასწავლით, თუ როგორ დააინსტალიროთ საკუთარ სერვერზე განთავსებული CyberPanel...

CloudPanel - ის ინსტალაცია

ამ გვერდზე ჩვენ ეტაპობრივად განვმარტავთ, თუ როგორ უნდა დააინსტალიროთ CloudPanel გამოყოფილი...

როგორ აღვადგინოთ root პაროლი CentOS 7

centos7-ზე root პაროლის გადატვირთვის გზა სრულიად განსხვავდება Centos 6-ისგან. ნება მომეცით...

როგორ განვაახლო cURL უახლეს ვერსიამდე CentOS - ში

OS-ით გამოგზავნილი cURL შეიძლება არ იყოს განახლებული და თუ გჭირდებათ ახალი ვერსია კონკრეტული...