როგორ წაშალოთ ფაილები და საქაღალდეები SSH– ის საშუალებით

ზოგჯერ დაგჭირდებათ სისტემაში ფაილის ან საქაღალდის ამოღება. ამისათვის SSH -ის გამოყენებით თქვენ უნდა შეასრულოთ შესაბამისი ბრძანება -rm

ბრძანება მისი მარტივი ფორმით გამოიყურება:

rm myFile.txt myFile1.txt myFile2.txt

ამასთან , ყველა ფაილის / საქაღალდის ჩამოწერა რომელთა წაშლაა საჭირო.შეიძლება საკმაოდ შრომატევადი იყოს. საბედნიეროდ rm იღებს რამდენიმე არგუმენტს, რამაც შეიძლება

შეამსუბუქოს თქვენი ამოცანა.ზემოთ მოყვანილ მაგალითში შეგიძლიათ აკრიფოთ:

rm myFile*.txt

ეს ემთხვევა ყველა ფაილს , რომელიც იწყება "myfiile" და მთავარდება ".txt" და წაშლის მათ. რეგულარულად რომ წაშალოთ მთელი საქაღალდე და მისი შინაარსი, შეგიძლიათ გამოიყენოთ :

rm -rf foldername

მიმდინარე საქაღალდეში ყველა ფაილის / საქაღალდის წასაშლელად.დირექოტრიის წაშლის გარეშე. თქვენ უნდა გამოიყენოთ:

rm -rf *

დაგეხმარა ინფორმაცია?