კომპანია პროსერვ.ჯი ს ინფრასტრუქტურას უზრუნველყოფს 14 ფიზიკური სერვერი HETZNER მონაცემთა ცენტრში.

4 ფიზიკური სერვერი HOSTEUROPE მონაცემთა ცენტრში. 
ამჯერად თქვენ გემსახურებათ ჯამში 18 სერვერი. რომელიც მუდმივად ინარჩუნებს სტაბილურ გარემოს და არ ხდება ქსელის გადატვირთვა . ჩვენს ქსელში არ არსებობს საიტი რომელიც SERVER LOAD -ის გამო ნელა ფუნქციონირებს, რაც ხელს უწყობს თქვენი საიტების ელვისებურ ჩატვირთვას. Friday, December 16, 2016

« Back